Wellness

Iontová detoxikační koupel

Iontová detoxikační koupel je ideální pro celkové prokrvení dolích končetin. V kombinaci se slanými ionty dochází k detoxikaci a čištění krve díky slabému procházení elektrického proudu.  

Cyklus iontové detoxikační koupele trvá 30 minut.