Historie hotelu

Historie hotelu

Jeho vznik se datuje již v minulém století, kdy se ovšem nejmenoval "Slovan", ale honosil se německým názvem "Kretschmar". Hotel založil hoteliér Eduard Kretschmar v roce 1868. Jeho pozdějším majitelem, velmi uznávaným hoteliérem, byl Ludvík Zimmer, který hotel zdědil po svém pradědečkovi. Ludvík se narodil v roce 1881 v tehdejším rakouském okresním městě Frývaldově. Učební léta strávil v hotelu Komser ve Vídni. Byl to velice snaživý učeň, který se později uplatnil v hotelovém řemesle. Cestoval a dostal se až do mezinárodního hotelu Shephands v Káhiře. Až smrt jeho otce, Oskara Zimmera, jej přivedla z ciziny zpět do vlasti. Hotel převzal v roce 1906. Přesto, že zakladatel lázní, Vincenc Priessnitz, v té době již nežil, rozvíjel Ludvík Zimmer kouzlo jeho jména dále a lázně vedené svědomitým doktorem Schindlerem neustále vzkvétaly. Městský ráz tehdy vytvářeli hosté ze Švédska, Anglie, Ameriky, umělci z jižního Německa, maďarští magnáti a čeští statkáři. V době největšího cizineckého ruchu hotel nemohl svojí kapacitou stačit. Počátkem nového století konjunktura upadala a Ludvík Zimmer musel tvrdě bojovat, aby tradici kvalitního hotelnictví udržel.

Šťastné manželství s paní Emou Kriegischovou v roce 1905 mu pomohlo v době počátků první světové války překonat hospodářské starosti. Dobré hospodaření v kuchyni a v celém provozu mu pak umožnilo udržet krok se všemi novotami. V roce 1921 ale na vzdor nejlepší lékařské péči jeho manželka zemřela a Ludvík Zimmer potřeboval celá léta, než obnovil svého podnikatelského ducha. V druhém manželství s paní Marií Exnerovou získal nejen věrnou družku ve svém životě, ale potřebnou podporu pro svůj velký a neustále se rozšiřující podnik. První velká přestavba následovala v letech 1930 – 1931, při níž vznikla nádherná moderní jídelna. V roce 1936 pak vznikla nová výstavba, nástavba a přestavba starého domu č. 24 na náměstí, v němž kromě obchodního provozu vzniklo dvacet moderních jednolůžkových pokojů. Se širokou fasádou pozvedl hotel na prvotřídní podnik na nejkrásnějším místě ve městě. Počet noclehů v nejvyšší sezóně překročil počet obyvatel Frývaldova dvacetkrát. V roce 1937 to bylo 192 652 noclehů přitom tehdejší obyvatelstvo čítalo asi jen 8 251 osob. V příjemném prostředí hotelu nacházeli pohodu i domácí hosté. K dispozici byly nejen garáže pro moderní dopravní prostředky, ale také zkušební sál pro zpěv a hudbu v zadním traktu domu. Hotel Kretschmar v čase Československé republiky uvítal i tak významné hosty, jako byl Jan Masaryk s Alicí Masarykovou.

Převzato z: www.jesenik.org